duurzaamheid

Duurzaam voedsel produceren

ForFarmers zet zich in voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Duurzaamheid is daarbij niet weg te denken. In onze sector draait alles om de productie van voedsel. Op een duurzame manier voedsel produceren is een belangrijke en gezamenlijke opgave voor de hele keten. Van de grondstoffen aan het begin van de keten, via de boerderij waar dieren de grondstoffen omzetten in vlees of zuivel of waar gewassen groeien, tot aan de supermarkt waar consumenten hun boodschappen doen. De diervoederindustrie, waarin wij als ForFarmers actief zijn, speelt hierin een sleutelrol vanwege onze centrale plek in de voedselproductieketen. 

Onze aanpak van duurzaamheid

Bij ForFarmers nemen we onze rol als voorloper in de sector serieus. Duurzaamheid is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze activiteiten. Daarom is het ook één van onze drie kernwaarden, naast ambitie en partnerschap. Bovendien rapporteren we over de resultaten die we boeken op onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

In onze duurzaamheidsstrategie staan drie thema’s centraal: milieu, mens & maatschappij en diergezondheid & dierenwelzijn. Daarbinnen focussen wij ons op specifieke onderwerpen, die zijn gekozen in nauw overleg met groepen mensen die bij ForFarmers betrokken zijn, onder wie boeren. 

Thema milieu
Thema mens & maatschappij
Thema diergezondheid & dierenwelzijn

Duurzaamheid: even concreet

Hoe merk je in de praktijk dat we duurzaamheid serieus nemen? We kopen bijvoorbeeld onze grondstoffen op duurzame wijze in. We maken veel gebruik van reststromen uit de voedselindustrie in ons veevoer. Ook werken we continu aan innovaties in het voer om uitstoot op het boerenerf terug te dringen. We zetten onze kennis in om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren. En dankzij onze biomassacentrale die wordt gestookt op regionaal snoeiafval, verbruikt onze fabriek in Lochem vrijwel geen aardgas meer. Dit is een greep uit de voorbeelden van duurzaamheid waar we met zijn allen aan werken bij ForFarmers. Wil je meer weten over duurzaamheid binnen ForFarmers, check de ForFarmers Group website.

Bezig zijn met duurzaamheid in jouw carrière?

Wil jij je in je werk ook bezig houden met duurzaamheid? Check dan onze vacatures.