duurzaamheid

Duurzaam voedsel produceren

ForFarmers zet zich in voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Duurzaamheid is daarbij niet weg te denken. In onze sector draait alles om de productie van voedsel. Op een duurzame manier voedsel produceren is een belangrijke en gezamenlijke opgave voor de hele keten. Van de grondstoffen aan het begin van de keten, via de boerderij waar dieren de grondstoffen omzetten in vlees of zuivel of waar gewassen groeien, tot aan de supermarkt waar consumenten hun boodschappen doen. De diervoederindustrie, waarin wij als ForFarmers actief zijn, speelt hierin een sleutelrol vanwege onze centrale plek in de voedselproductieketen. 

Onze aanpak van duurzaamheid

Bij ForFarmers nemen we onze rol als voorloper in de sector serieus. Duurzaamheid is, naast ambitie en partnerschap, een van onze kernwaarden. Bovendien is duurzaamheid met onze Going Circular-aanpak een van de bouwstenen van onze strategie. We hebben met Going Circular kraakheldere ambities en doelen gesteld, waarover we ook rapporteren in ons jaarverslag.

De drie onderdelen van Going Circular

Duurzaamheid: even concreet

Hoe merk je in de praktijk dat we duurzaamheid serieus nemen? De drie thema’s van Going Circular vormen de kern van de aanpak. Zij dienen als paraplu voor onze duurzaamheidsprojecten.

Afbeelding: Feed_Resources_Icon_Going_Circular_FC

"Grondstoffen voor voer"
Een praktisch voorbeeld om duidelijk te maken wat we hiermee bedoelen: Onze grondstoffen kopen we op duurzame wijze in. Ook maken we in ons veevoer veel gebruik van reststromen uit de voedingsindustrie. En dit willen we de komende jaren nog verder uitbreiden.

Afbeelding: Feed_Production_Icon_Going_Circular_FC

"Voerproductie"
Binnen het thema Voerproductie staat ons eigen energieverbruik en onze uitstoot centraal. Dankzij onze biomassacentrale die wordt gestookt op regionaal snoeiafval, verbruikt onze fabriek in Lochem vrijwel geen aardgas meer. Deze locatie willen we overigens in 2025 volledig energieneutraal hebben draaien.

Afbeelding: Feed_Solutions_Icon_Going_Circular_FC

"Voeroplossingen"
Onder deze noemer werken we aan projecten en innovaties, onder andere in het voer, om uitstoot van bijvoorbeeld stikstof op het boerenerf terug te dringen.

Los van deze thema’s zetten we onze kennis in om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van duurzaamheid waar we met elkaar aan werken bij ForFarmers. Meer weten over duurzaamheid binnen ForFarmers? Check de ForFarmers Group website.

Bezig zijn met duurzaamheid in jouw carrière?

Wil jij je in je werk ook bezig houden met duurzaamheid? Check dan onze vacatures.