Maarten van Horen, Productmanager varkens
Over de landsgrenzen heen is er een hechte samenwerking en een open manier van communiceren.
Lees meer

Achter elk brokje zit een wereld van innovatie

Innovation (Nutrition Innovation Centre)

Innovatie en onderzoek zijn een kernelement in de strategie van ForFarmers. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal onderzoeksprojecten dat we jaarlijks uitvoeren. Daarmee leggen we de basis voor innovatieve producten waarmee we op het landbouwbedrijf het verschil maken. Innovatie en onderzoek zijn het speelveld van het Nutrition Innovation Centre (NIC); een centrale, internationale afdeling met voerdeskundigen en innovatiemanagers per diersoort.

Praktijkvragen en maatschappelijke kwesties

De salesteams in de landen waarin ForFarmers actief is, vormen een belangrijke bron van informatie voor het NIC. Zij monitoren de technische prestaties van onze voeders in de dagelijkse veehouderspraktijk en spelen die resultaten samen met de behoeftes die zij bij veehouders signaleren, door naar het NIC. Naast deze vragen uit de praktijk zijn ook maatschappelijke kwesties vaak een aanzet tot onderzoek. Belangrijke thema’s voor het NIC zijn bijvoorbeeld diergezondheid en dierenwelzijn, vermindering van medicijngebruik, de benutting van grondstoffen en de impact van de veehouderij op het milieu.

Onderzoek wordt veelal uitgevoerd in gezamenlijke innovatieprojecten met strategische partners, zoals Nutreco. Ook zijn er nauwe banden met leidende universiteiten en onderzoeksinstellingen in Europa.

De ULTRA-voeders richten zich op een optimale groei, ondersteuning van de gezondheid en efficiëntie.

Meer weten over het werken bij NIC?

Klik op de foto's en lees het verhaal van Evelien Alderliesten, Innovatiemanager Biggen, over haar werk bij het NIC. Productmanager Maarten van Horen werkt nauw samen met de collega's van het NIC en vertelt je over de sfeer in het team en de samenwerking binnen ForFarmers.

Evelien Alderliesten
Maarten van Horen